اخبار هواپیمایی

UpSolution released Impreza version 5. Now it’s possible to create versatile post lists

Grid Layout is a way of showing posts (pages, portfolio pages, testimonials, custom post types) inside a grid (list). In fact, Grid Layout is a set of post elements, their position and their settings, which corresponds to every grid item. Impreza allows to create unlimited Grid Layouts via visual drag & drop editor and use them in versatile Grid content element.

View documentation.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *