اخبار هواپیمایی

We significantly improved Impreza Blog Demo. Now it’s like a real journal

Now this demo has new Blog layouts, which were created with best UX practices and trends of magazine sites and personal blogs. You’re able to import Pages and Grid Layouts of this demo, and start to use them in your site.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *