اخبار هواپیمایی

Post with “Link” format. It doesn’t have a content and always has the external link

This post has the “Link” format. It means this post find any URL in its content (for example http://impreza-landing.us-themes.com/) and places it into post title and post image instead of the link to this post.

So when you click on the title or preview image of this post – you will open the provided URL in a new tab of your browser.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *